Phone: 0041 716 701 784

Email adress:

krassimir@shelev.de

Вендузен  масаж

 

Вендузният масаж представлява рефлекторно въздействие върху екстерореценторите с помощта на затоплена със спирт вендуза след намазване на кожната повърхност с масажен крем, осъществено по хода на меридианните линии и в зоната на акупунктурните точки с цел повлияние мускулния спазъм и болката.