Phone: 0041 716 701 784

Email adress:

krassimir@shelev.de

Неврална терапия

Невралната терапия е общо название за терапевничната употреба на локални анестетици. Прилага се по целия свят от повече от едно столетие. Тя се развива и превръща във важен партьор в интегративната медицина, лечението на острата и хронична болка и комплементарната онкология.

Невралната терапия намира приложение в различни области като:

  • отлична възможност за лечението на болката
  • възстановяване на първоначалното състояние на матрицата чрез третиране на областите на разстройство
  • подобряване на регулативната способност на организма
  • намаляване на нежеланите ефекти на антитуморната терапия
  • намаляване на симпатотонуса, което корелира с имунологичната депресия

При този вид терапия се инжектират локални ефикасни обезболяващи средства (локални анестетици, напр. прокаин) на определени места върху тялото. Целта не е локална упойка, а въздействието върху регулационната система на организма. То се осъществява върху определени точки на кожата, мускулатурата и нервите.

Един от основните принципи на невралната терапия е да наложи пауза на раздразненеито и по тоыи начин да даде възможност на тялото да възстанови собствената си регулация. Особено важно е приложението на невралната терапия в огнища с хронично възпаление и места с белези. Този метод е извънредно успешен при най-различни заболявания и особено когато страданията са хронични и неподдаващи се на други начини на лечение, например при мигрена, невралгии, безсъние, ревматични заболявания, тендовагинити.