Phone: 0041 716 701 784

Email adress:

krassimir@shelev.de

Лечение на болката с методите на традиционната китайска медицина

Акупунктурата представлява метод адаптиран от китайската медицинска практика за въздействие върху организма с лечебна цел, който се осъществява в специфични зони на тялото, наречени акупунктурни точки с дефинирана топографско-анатомична характеристика, с помощта на финни игли.

Tя, един от най-древните методи на лечение е минимално инвазивен. Акупунктурните игли се поставят в специфични биоактивни точки на тялото, които има висока електропроводимост, която се свързва с високата гъстота на междуклетъчните канали. Когато се стимулират тези точки настъпват физични и ментални промени. Неврохуморалният подход в акупунктурните проучвания способства за утвърждаване на научната валидност на акупунктурата.

Акупунктурата се прилага успешно  за лечение на много заболяваниякръста, лакътя, коляното и при артрит, фибромиалгия, мигрена, тумори, невропатична болка и др.

Акупунктурата подпомага оздравителния процес. Тя стимулира циркулациата на кръвта и лечебната енергия в заболялата зона.